İOİS üzrə siyasətimiz

SOCAR AQŞ MMC-də İSO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəedilməsi Sistemi, İSO 14001:2015 Ətraf Mühitin Mühafizəsinin İdarəedilməsi Sİstemi, ISO 45001:2018 Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikasının İdarəedilməsi Sİsteminin və API Spec Q2, 1-ci Nəşrin tələblərin əsasında İnteqrə Olunmuş İdarəetmə Sistemi (İOİS) tətbiq olunmuşdur.

Bu İOİS üzrə siyasət müəssisənin məqsədlərinə, müəssisənin teniki təhlükəsizliyinin təbiəti və miqyasına, müəssisənin fəaliyyətlərinin ətraf mühitə təsirlərinə və müəssisənin məhsul və xidmətlərinə uyğun gəlir, və inteqrə olunmuş qazma və quyu xidmətlərinin təmin edilməsi ilə bağlı fəaliyyəti əhatə edir.


İOİS üzrə siyasətin əsas müddəaları aşağıdakı linkdən əldə edə bilərsiz:

IOIS-001

 SOCAR AQŞ MMC-nin yüksək rəhbərliyi İOİS siyasətin müəssisə daxilində işçilərə çatdırıldığı və başa düşüldüyünü, sənədləşdirildiyini, tətbiq olunduğunu və işlək vəziyyətdə saxlanıldığını, üçüncü tərəflər və cəmiyyət üçün mövcud olunduğunu və daimi uyğunluğuna yoxlandığını təmin etməlidir.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Vipstok texnologiyasının tətbiqi

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılmışdır.

daha ətraflı