Hesabatlar

İllik Dayanıqlılıq Hesabatı

 

 

rep cover

 

İllik Maliyyə Hesabatı

Mühasibat uçotu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununun 12.1-ci madəsinə və "Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi Qaydaları"nın 5.1-ci bəndinə əsasən sərbəst istifadəsini təmin etmək məqsədi ilə "SOCAR AQŞ" şirkətinin illik birləşdirilmiş maliyyə hesabatları auditor rəyi ilə birlikdə rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir.

İllik Dayanıqlılıq Hesabatı 2019-2020 

İllik Maliyyə Hesabatı 2019

Auditor rəyi 2019

Auditor rəyi 2020

 

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Vipstok texnologiyasının tətbiqi

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müasir vipstok texnologiyası istifadə edilərək 13 saylı DDSÖ-də qəzanı aradan qaldırmaq məqsədilə rotor üsulu ilə mövcud qazma lüləsindən yan lülə qazılmışdır.

daha ətraflı