Müəssisə rəqəmlərdə  • Günəşli, Bulla, Qərbi Abşeron; DDSÖ 11, 7, 1 və 20. 10 quyu  • Günəşli, Ümid, Qərbi Abşeron; DDSÖ 11, 7, 1 və 20. 11 quyu  • Günəşli, Ümid, Qərbi Abşeron; DDSÖ 13, 11, 1 və 20. 5 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 və 11. 5 quyu  • Günəşli, Bahar; DDSÖ 13 (Qoşa qazma qüllələri), 11 və Qum Adası. 8 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 və 11, Qoşa qazma qüllələri. 6 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 (Qoşa qazma qüllələri) və 11. 7 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 və 11, Qoşa qazma qüllələri. 6 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13 (Qoşa qazma qüllələri) və 11. 3 quyu  • Günəşli; DDSÖ 13, Qoşa qazma qüllələri. 5 quyu

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Kerna nümunələrinin götürülməsi

Günəşli yatağında 11 və 13 saylı DDSÖ-lərdən yeni texnologiyanın tətbiqi ilə kerna nümunələri götürülmüşdür.

daha ətraflı