Maili qazma xidmətləri

Yeni texnika və texnologiyalardan uğurla istifadə etməklə Biz, sifarişçinin verdiyi layihə dərinliyi və azimut üzrə inhiraf yığaraq maili qazma xidmətlərini dəqiq və xətasız yerinə yetiririk.

AZƏRBAYCAN QAZMA SƏNAYESİNDƏ İLK DƏFƏ

Horizontal quyu

Dayazsulu Günəşli yatağında ilk dəfə olaraq müəssisəmiz tərəfindən horizontal istismar quyusu (350) DDSÖ 13-dən qazılmışdır.

daha ətraflı

Qabaqcıl Texnologiyaların Uğurlu Tətbiqi

SOCAR AQŞ BP Azərbaycan şirkətinin elan etdiyi Sahibkarlığın İnkişafı Mükafatı 2015 müsabiqəsində İLİN ŞİRKƏTİ Mükafatına layiq görülmüşdür.

daha ətraflı